of 14
Yr Orymdaith yn mynd heibio Castell Caerdydd ac am y Ganolfan Ddinesig a'r Amgueddfa Genedlaethol
The Procession passes Cardiff Castle and makes its way towards the Civic Centre and the National Museum