of 14
Yr Orymdaith ar ben Stryd Fawr, Caedydd
The Procession at the top of High Street, Cardiff