Plant Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd yn canu 'Cenwch y Clychau i Dewi', can swyddogol 'Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi' am y tro cyntaf yn gyhoeddus, tu allan i dafarn Y Mochyn Du, Gerddi Soffia, Caerdydd Mawrth y Cyntaf 2007.

The children of 'Ysgol Gymraeg Treganna' (Treganna Welsh Medium School), Cardiff singing 'Cenwch y Clychau i Dewi' (Ring out the bells for Dewi), official song of the National St. Davids Day Parade, for the first time in public, outside the Mochun Du (Black Pig) Pub, Soffia Gardens, Cardiff, March the First 2007.

Cenwch y Clychau i Dewi

Dewr a doeth ydoedd Dewi
Ei ddwylo yn iacháu
Gwnaeth ef y pethau bychain
Daioni r’oedd e’n hau
(Felly) Dathlwch y dydd i ‘Dewi’
Arwr y Cymry i gyd
Heidiwch i’r cwch fel gwenyn
Ble bynnag yn y byd

Cytgan
Cenwch y clychau i ‘Dewi’
Cenwch nhw mewn coffâd
Cenwch y clychau yn uwch ac yn uwch
Cenwch nhw ar hyd y wlad.

Fflachiodd mellt, gwyllt fel cyllyll
A hollti’r graig yn ddwy
Ar ddydd ei eni’n faban
Dioddef ni fydd mwy.
(Felly) Dathlwch y dydd i ‘Dewi’
Arwr y Cymru’i gyd
Heidiwch i’r cwch fel gwenyn
Ble bynnag yn y byd

Daeth y dorf i Landdewi
Cyn canu’r ceiliog croch
Tir llwm dan draed a gododd
A’i lais yn glir fel cloch
(Felly) Dathlwch y dydd i ‘Dewi’
Arwr y Cymry i gyd
Heidiwch i’r cwch fel gwenyn
Ble bynnag yn y byd

© Geriau - Gwenno Dafydd
© Cerddoriaeth - Heulwen Thomas
Fersiwn Derfynol 22ain o Dachwedd 2007

© Cedwir pob hawl yn y ricordiad gan Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas.

Cliciwch yma i glywed y gan.

Ricordiwyd y gan gan blant Ysgol Gymraeg Penygarth, Penarth ar yr 22ain o Dachwedd 2007 gyda Heulwen Thomas yn cyfeilio. Diolch i Mrs.Iona Edwards y Brifathrawes a Mrs. Alwena Harries am weithio mor galed i hyffordddi’r plant a James Clark, Ty Cerdd, Canolfan y Mileniwm am gynhyrchu'r ricordiad.

Ring out the bells for St.David

Brave and wise was Saint David
His hands were healing hands
Small deeds were full of goodness
Like seedlings through our lands
So, lift voices high for Saint David
Shout out his name loud and clear
Hero of Welsh men and women
Saint David had no fear.

Chorus
Ring out the bells for Saint David
Ring out across the land
Ring for Saint David, ring, ring, let them ring,
Ring out over sea and sand.

(Last line after chorus repeat - Ring them loud throughout the land)

Lightning flashed, hot like wild knives
And split the rock in two
Clear sign to mark the birthplace
Of David, healer true
So, lift voices high for Saint David
Shout out his name loud and clear
Hero of Welsh men and women
Saint David had no fear.

Thousands came to Llanddewi
Like bees, homewards to hive
His voice rang out like Bangu (Rhymes with Mamgu)
The ground arose, alive.
So lift voices high for Saint David
Shout out his name loud and clear
Hero of Welsh men and women
Saint David had no fear.


© Lyrics - Gwenno Dafydd © Music - Heulwen Thomas.
Final Version 22nd November 2007

© All recording rights are retained by Gwenno Dafydd and Heulwen Thomas

Click here to hear the song

The song was recorded by the children of Ysgol Gymraeg Penygarth, Penarth on the 22nd of November 2007 and were accompanied on the piano by Heulwen Thomas. Thanks to the Headteacher Mrs. Iona Edwards and Mrs.Alwena Harries for all their hard work rehearsing the children and to James Clark, Ty Cerdd, Millennium Centre for producing the recording.