St David's Day Parade

"Os y chi'n caru Cymru, dylech chi fod yna!"

"If you love Wales, you should be there!"

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Educational Resource Pack PDF Print E-mail
The Educational Resources pack on the life and work of Saint David and the NSDDP official song were officially launched at the National Assembly of Wales by the Presiding Officer, Lord Dafydd Elis Thomas at the end of January 2008, and during that year backing tracks of the song were available through the National Grid for Learning Wales for download to over  2,200 schools throughout Wales so that they could use it and perform it in their school concerts if they so chose. 
 
Go to:  http://www.ngfl-cymru.org.uk/
or go to http://www.gcad-cymru.org.uk/vtc/ngfl/2007-08/wsl/irf23/dewi_sant_mp3/c_index.html  for the exact location of the song and project.

As a result of the success of last year’s educational pack of resources on the life and work of Saint David for Key Stage One developed last year, the NGfL have developed an additional pack of resources  for Key Stage 2 and an educational pack of resources  for Special Educational Needs pupils.

Following the incredible success and popularity of ‘Cenwch y Clychau i Dewi’, official song of the National Saint David’s Day Parade (NSDDP), in the year since it was launched by  Lord Dafydd Elis Thomas, Presiding Officer at the National Assembly of Wales, many have asked if it could be possible to have a manuscript of the song.

Gwenno Dafydd (who wrote both the Welsh and English lyrics) and Heulwen Thomas, who composed the original music decided to commission  the very exciting and immensely talented Eliyr Owen Griffiths to write some choral arrangements of the song for them.

There are now four versions of the song available to buy at www.ylolfa.com : Male Voice Choir, Female Voice Choir and Mixed Voice (SATB) Choir and a Piano and Voice version which will appeal to soloists and schools.

Backing tracks and vocal tracks sung in both Welsh and English by Gwenno Dafydd are now available from www.downloadfactor.com


Fe lawnsiodd Llywydd y Cynulliad – Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, becyn o adnoddau rhyngweithiol ar fywyd a gwaith Dewi Sant yn  ogystal a lawnsio can swyddogol Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi diwedd Ionawr 2008  yn y Cynulliad ac r'oedd ‘backing tracs’ o’r gan ar gael drwy’r’ Grid Genedlaethol ar gyfer Dysgu’ i dros 2,200 o ysgolion Cymru drwy Gymru gyfan ac r'oeddent yn gallu  ei lawrlwytho a’i ddefnyddio yn eu gwasanaethau Dydd Gwyl Dewi os oeddent yn dymuno.

Ewch i: http://www.ngfl-cymru.org.uk/  

Neu http://www.gcad-cymru.org.uk/vtc/ngfl/2007-08/wsl/irf23/dewi_sant_mp3/c_index.html ( i  fod yn fanwl gywir)  

Fel canlyniad i lwyddiant  y pecyn o adnoddau rhyngweithiol ar fywyd a gwaith Dewi Sant ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen a ddatblygwyd y flwyddyn diwethaf, mae GCaD Cymru wedi creu ac ychwanegu  pecyn newydd  o adnoddau i Gyfnod Allweddol Dau yn ogystal a Phecyn Addysgiadol i blant ag Anghenion Addysgiadol Arbennig.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol  'Cenwch y Clychau i Dewi', can swyddogol Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi  (GGGD) y flwyddyn diwethaf,  bu llawer yn gofyn os fydde modd prynu copi maniwcript o'r gan ac fe benderfynodd Gwenno Dafydd (ysgrifennodd y geiriau Cymraeg a Saesneg) a Heulwen Thomas, wnaeth gyfansoddi'r gerddoriaeth wreiddiol i gomisiynu y cerddor dawnus Elir Owen Griffiths i wneud trefniannau corawl o'r gan.

Mae pedair fersiwn o'r gan bellach ar werth yn www.ylolfa.com : Cor Meibion, Cor Merched, Cor Cymysg a fersiwn Piano a Llais fydd yn apelio at ysgolion ac unawdwyr.

Mae traciau cefndirol a  lleisiol yn cael eu canu yn Gymraeg ac yn Saesneg gan Gwenno Dafydd nawr ar werth drwy  www.downloadfactor.com

 
Custom Search
Banner

Κατασκευή Ιστοσελίδων ιστοσελίδας σχεδιασμός SEO προώθηση web design