St David's Day Parade

Opera Star Bryn Terfel and actor Philip Madoc are Patrons of the Parade
 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
FFURFLEN YMUNO / PARTICIPATION FORM PDF Print E-mail

FFURFLEN YMUNO / PARTICIPATION FORM

**Anhepgorol

**Essential

Enw / Name

Tel.:

Ff.Boced /Mob

ebost/email:

**Name of Group(s)

 

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Group Website

 

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Cyfeirad Post /      **Postal Address

 

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Organiser/Contact

 

 

 

 

  2nd Contact

 

 

 

 

**Stiwardiaid Eraill: os amgen i’r uchod / Steward(s), if additional to above

 

 

 

 

 

 

 

**Rhif yn y grwp (yn fras) / Number in group (approx)

Oedolion/Adults:

Plant/Children

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

 

Ysgolion - a fydd eich plant yn mynd i’r cyfleuster picnic ‘Parti Stryd Dewi Sant’ ?      Ie    /   Nage

School Groups: are you attending the ‘St David’s Street Party’ picnic facility?     Yes   /    No

 

Rwyf/Rydym wedi darllen Rheolau a Chanllawiau Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi (GGGD) ac yn ymrwymo i gadw atynt ac i ufuddhau i gyfarwyddyd Stiwardiaid Cyngor Caerdydd a GGGD. Rydym yn fodlon i GGGD gadw ein gwybodaeth ar gyfer ein hysbysebu am newyddion a chyhoeddiadau GGGD (cewch ofyn ar unrhyw adeg am eu newid neu eu diddymu).

Rydym yn derbyn ein bod yn cymryd rhan ar ein menter ein hunain ac yn ymrwymo i gadw pob gofal dros y rhai sydd yn ein gofal a dros eraill gerllaw. Rydym yn derbyn y bydd tynnu lluniau a lluniau symudol ac y gall fod rhain yn cael eu dosbarthu neu eu darlledu ac nad oes gan GGGD na Chyngor Caerdydd unrhyw reolaeth na chyfrifolodeb am hyn.

 

I/We have read the National St David’s Day Parade (NSDDP) Rules and Guidance and agree to abide by them and follow any  directions issued by Cardiff Council or NSDDP Stewards.  We agree to NSDDP retaining our details in order to keep us notified of NSDDP news and announcements (details may be amended or deleted on request at any time). We acknowledge that we take part at our own risk and have a duty to take care of those in our care or near us. We are aware and accept that still & live images may be taken and broadcast or distributed and neither Cardiff Council nor NSDDP have control or responsibility for this.

 

Llofnodwyd (ar ran y Grŵp) / Signed (on behalf of the Group): (Enw / Name) (Safle / Position) Dyddiedig / Date:

 

 __________________     _______________________     _________________      __ / __ / 2012

 

Os byddwch chi, blentyn neu unigolyn dan ofal ar goll neu mewn trafferth, holwch Stiwardiaid y Cyngor (sydd wedi’u hyfforddi mewn cymorth cyntaf). Mae cyfleusterau cymorth cyntaf a chanolbwynt cysylltu am gymorth / chwilio am unigolion yng Nghanolfan Croeso Caerdydd (Hen Lyfrgell) yn yr Aes.  If you, or a child or someone in your care is lost or in difficulty please ask a Council Steward to help (they have been trained in first aid). First Aid facilities and assistance if someone is lost are at the TIC (Old Library) in the Hayes.  DYCHWELER / RETURN TO: gwyldewi@gmail.com

 
Custom Search
Banner