St David's Day Parade

NEWS! The Pembrokeshire Banner is launched with acclaim at the Senedd.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Pembrokeshire Banner | Baner Sir Benfro PDF Print E-mail

The ‘Pembrokeshire Banner’ will be carried in the annual National St David's Day Parade in Cardiff on March 1st. It is hoped that every County in Wales will create a banner for this growing event with its potential to bring in many visitors from all over the world.

 Bydd ‘Baner Sir Benfro’ yn cael ei chario yn ‘Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi’, achlysur flynyddol yng Nghaerdydd ar Fawrth y Cyntaf. Y gobaith yw y bydd pob Sir yng Nghymru yn creu baner ar gyfer yr achlysur yma sydd yn tyfu’n gyflym iawn ag sydd a’r potensial i ddenu llawer o ymwelwyr o bob rhan o’r byd.

The words of the official ‘National Saint David’s Day Parade’ song, ‘Cenwch y Clychau i Dewi – Ring out the bells for Saint David’ were written, in view of Carn Llidi, near Saint David’s by Gwenno Dafydd who grew up in North Pembrokeshire.

Cafodd geriau can swyddogol ‘Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi’, ‘Cenwch y Clychau i Dewi’ eu hysgrifennnu gyferbyn a Carn Llidi, ger Ty Ddewi gan Gwenno Dafydd, gafodd ei magu yng Ngogledd Sir Benfro.
 
The song was launched by the Presiding Officer of the Senedd, Lord Dafydd Elis Thomas, at the Welsh Assembly.
Cafodd y gan ei lawnsio gan Llywydd Y Senedd, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn Y Cynulliad Cenedlaethol
 
Some of the song lyrics will decorate the banner which will show scenes from the song depicting Saint David’s life and work as well as many famous Pembrokeshire landmarks.
Bydd rhai o eiriau’r gan yn addurno’r faner yn ogystal a golygfeydd o’r gan sydd yn dynodi golygfeydd o fywyd a gwaith Dewi Sant yn ogystal a nifer helaeth o olygfeydd mwyaf adnabyddus a phrydferth Sir Benfro

In Pembrokeshire we already have the expertise in textile arts and a famous community project of the 'Last Invasion Tapestry' which attracts thousands of visitors each year.

Yn Sir Benfro mae gennym eisioes arbennigedd yn y byd tecstiliau celfyddydol gyda chynllun cymunedol enwog ‘Tapestri y Glaniad Olaf’ sydd yn denu miloedd o bobl bob blwyddyn.
 
Two of the architects of the 'Last Invasion Tapestry' and members of Fishguard Arts Society, renowned textile artists, Audrey Walker and Eirian Short have offered to design the banner

Mae dwy o gynllunwyr‘Tapestri y Glaniad Olaf’ sydd hefyd ill-dwy yn aelodau o ‘Cymdeithas Gelfyddydau Abergwaun’ ac yn enwog iawn am eu gwaith tecstiliau cywrain, Audrey Walker ac Eirian Short, eisioes wedi cynnig eu gwasanaeth i gynllunio’r faner.

The Pembrokeshire Guild of Embroiderers will be involved in the making of the banner along with the project manager, Heulwen Reynolds, herself a textile artist and teacher.

Bydd ‘Cymdeithas y Brodweithwyr Cangen Sir Benfro’ ynghlwm a gwneuthuriad y faner yn ogystal a Rheolydd y Cynllun, Heulwen Reynolds, sydd hefyd yn artist ac athrawes tecstiliau.
 
Custom Search