TREFN YR ORYMDAITH / ORDER OF PARADE Print

(SUBJECT TO ATTENDANCE)

FINAL/TERFYNOL

01/03/2021 12.30 p.m. Start

‘Dewi Sant' a charfannau o fanerwyr yn cwhwfan llumanau Dewi a’r Ddraig Goch; ‘banda de gaitas’ (grŵp dawns a phib) A.C. Esbardu, o Avilés, Asturias, (trwy ganiatâd caredig Gŵyl Ryng-geltaidd Porthcawl); pobly ifainc Ysgol Fitzalan yn dawnsio a phrancio fel dreigiau bach dan gyfarwyddyd cwmni SWICA a chyfeiliant band jazz Wonderbrass; Parti Patagonia gyda dawnswyr tango; band casŵ Cefnhengoed Majestics; Côr Cochion Caerdydd; Pibau Planed; Band Adamant (jas traddodiadol Caerdydd); ffidlwyr Sesiwn yn eu gwisgoedd Cymreig; Tîm peldroed Cymru – rheolwyr, sgwad a masgot; Cymdeithas Ffilipino Cymru, Ysgol Plasmawr, Ysgolion Caerdydd a’r fro gyda Phypedau Cewri Cymru; Cymdeithas Nepali Cymru; Cymdeithas Paffio Cymru...

Lead by 'St. David' and massed banners of St David, Wales and the native princes of Wales; ‘banda de gaitas’ (dance and pipe group) A.C. Esbardu, from Avilés, Asturias, (by kind permission of Porthcawl Interceltic Festival); SWICA modern dance dragons with Fitzalan High pupils and Wonderbrass jazz band; Parti Patagonia with tango dancers; Cefnhengoed Majestics kazoo jazz band; Côr Cochion Caerdydd; Pibau Planed folk pipes; Adamant Jazz (traditional jazz); Sesiwn folk fiddles; Football Association Wales management, squad & mascot; Filipino CA; Nepali CA; Ysgol Plasmawr, Cardiff & Vale schools, Giants of Wales...

●       11.30                       Ymgynnull gyferbyn â Neuadd y Ddinas (yn Heol Brenin Sior VII), Caerdydd (CF10 3ND).
●       11.30                       Cyfarfod briffio stiwardiaid yn Neuadd y Ddinas  - 10 munud o hyd
●       11.30-12.00           Bandiau yn paratoi / perfformio
●       12.00                       Pawb yn eu llefydd - Bydd Posteri ar fyrddau yn dangos ble dylai pawb sefyll
●       12.20                       Bendith (Parch Aled Edwards ), Croeso gan Frank Hennessy (BBC Wales)
●       12.30                       Gorymdaith yn cychwyn wrth arwydd (utsain) yr Arweinydd
●       13.25 c.                   Cyrraedd yr Aes a chanu Hen Wlad Fy Nhadau; gyda Frank Hennessy o’r Hennessy's.

●       11.30                       Muster adjacent to City Hall, Cardiff  (CF10 3ND), King Edward VII Ave.
●       11.30                       Stewards briefing at City Hall - 10 minutes duration
●       11.30-12.00           Bands warm up / perform
●       12.00                       Groups in place - NB see Posters advising where each group should line up.
●       12.20                       Parade Blessing (Rev. Aled Edwards) and Welcome, compère Frank Hennessy (BBC Wales)
●       12.30                       Parade starts at the signal of the Arweinydd
●       13.25 c.                   Arrival in Hayes. National Anthem with Frank Hennessy of The Henesseys.